SUP-UTLEIE
Time: kr. 150
Dag: kr. 400
Helg: kr. 500
Uke: kr. 700

ÅPEN GÅRD
Familie: kr.550
Person: kr. 200

Aktiviteter er inkludert i inngangsbilletten.

BÅT-UTLEIE
Robåt og kano: kr. 150 pr time

SUP-TURER

Middelalder- SUP inkl lunsj og omvisning: kr. 1090 pr person

SUP-tur Eidstryken: kr. 390 pr person

Lang-SUP: kr.1090 pr person

.