SUP-UTLEIE
Time: kr. 150
Dag: kr. 400
Helg: kr. 500
Uke: kr. 700

ÅPEN GÅRD
Familie: kr.550
Person: kr. 200

Aktiviteter er inkludert i inngangsbilletten.


BÅT-UTLEIE
Robåt og kano: kr. 150 pr time

.