SUP-UTLEIE
Time: kr. 150
Dag: kr. 400
Helg: kr. 500
Uke: kr. 700

ÅPEN GÅRD
Familie: kr.250
Person: kr. 100
Leietur m/hest: kr. 50 pr person

BÅT-UTLEIE
Robåt: kr. 150 pr time
m/motor: kr. 200 pr time

OVERNATTING HENGEKØYE-/ TELTPLASSER:
KR.100 pr voksen pr natt. Barn gratis.
Våre overnattingsgjester er velkommen til å være med på foring og stell av dyra på
gården, kl. 20.00 og kl. 8.00.
Vil man være med på garnfiske (sette garn om kvelden og trekke det neste morgen)
kr. 250 pr familie som overnatter hos oss.