Telefon
Daglig leder Toril Mikkelsen: 92 20 02 91
Styreleder Runar Aarstadberg: 46 85 45 86

E-post
post@frognerhagen.no

Adresse
Fjordvegen 209, 3629 Nore

Organisasjonsnummer
926500562