Vi kan påta oss mindre snekkerjobber som restaurering og utomhusarbeider (platting, trapp o.l). Ønsker du hjelp til oppgradering eller nyetablering av grøntområder, kan vi bistå. Runar jobber i dag som snekker, og har også 15 års erfaring som anleggsgartner. Vi har i tillegg ansvaret for at Numedalsbanen er ryddig og tilgjengelig for dresinturistene.